Sign In

MAKING HOME AFFORDABLE CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP

Yêu Cầu Giúp Đỡ Vay Tiền Mua Nhà.

Making Home Affordable® (MHA) là chương trình của liên bang giúp gia chủ được trợ cấp vay tiền mua nhà và tránh bị tịch biên. Cho đến nay có gần 1.5 triệu gia chủ đã được giúp đỡ thông qua MHA.

Chương trình MHA cung cấp các giải pháp có thể giúp quý vị:

  • Rời khỏi nhà mà không bị tịch biên.
  • Giảm tiền trả khoản vay mua nhà hàng tháng.
  • Tận dụng lãi suất vay mua nhà thấp hiện nay.
  • Giảm tiền vay mua nhà trong khi tìm việc làm.
  • Được giúp đỡ khi quý vị nợ nhiều hơn giá trị căn nhà.

Tìm Hiểu Thêm về Chương Trình MHA

Dưới đây là các thông tin về chương trình Making Home Affordable mà quý vị có thể tải xuống và in ra.

Lưu ý:Tất cả các tài liệu đều là dạng PDF.

Yêu Cầu Giúp Đỡ Vay Tiền Mua Nhà ngay hôm nay

Điền vào đơn yêu cầu giúp đỡ vay tiền có thể phức tạp nhưng luôn có người trợ giúp miễn phí. Chỉ cần gọi cho Đường Đây Thường Trực theo số 1-888-995-4673 để hỏi chuyên viên cố vấn gia cư được HUD chứng nhận. Họ sẽ nói cho biết về trường hợp của quý vị và giúp quý vị biết được chương trình hay lựa chọn nào phù hợp nhất đối với trường hợp riêng của quý vị. Lấy hẹn hôm nay để hỏi một trong những chuyên viên gia cư này bằng ngôn ngữ quý vị muốn và yêu cầu giúp đỡ điền đơn và đệ trình mẫu Request for Mortgage Assistance.

Mẫu Request Mortgage Assistance (RMA)

Thận Trọng để tránh bị Lừa Gạt Giải Cứu Tịch Biên

Mỗi ngày gia chủ đang gặp khó khăn có thể trở thành nạn nhân của âm mưu lừa gạt vay tiền mua nhà. Một số kẻ lừa đảo hứa hẹn giúp nhưng phải chi phí ngay, sau đó lại không cung cấp dịch vụ. Những người khác thì cố vấn quý vị trả tiền cho họ thay vì cho hãng cho vay tiền. Đừng mắc mưu này. Hãy để cho chuyên viên gia cư được HUD chứng nhận hướng dẫn cho quý vị. Và nhớ là giúp đỡ này MIỄN PHÍ. Gọi số 1-888-995-4673 ngay hôm nay để lấy hẹn bằng ngôn ngữ quý vị muốn.

Last Updated: 8/24/2015 11:55 AM